Met M. Vasalis naar Leeuwarden
Trein vol
verhalen

Met M. Vasalis naar Leeuwarden

Terug naar overzicht

Op het station van Leeuwarden zette schrijver Flip van Doorn voor het eerst voet op Friese bodem. Twaalf jaar oud was hij. Zijn Friese pake nam hem mee om hem kennis te laten maken met diens heitelân. Bij het VVV-loket kreeg hij een Fries paspoort, dat hij nog steeds koestert. 

Inmiddels woont Van Doorn al elf jaar in Friesland, in de stad IJlst. Werkend aan zijn boek De Friezen reisde hij meer dan eens met de trein naar Leeuwarden. Om onderzoek te doen in de archieven van Tresoar, om de stad te verkennen of om daarvandaan verder te reizen. 

De rit door het weidse Friese land inspireerde hem tot een passage in het eerste hoofdstuk van zijn boek, waarin lezers het landschap door de ogen van de schrijver zien. 

Mijn trein heeft me door het Friese land van mijn woonplaats IJlst naar Sneek gebracht, vervolgens langs de rietkragen aan de oevers van de Zwette en verder noordwaarts door uitnodigend leeg weideland met af en toe een dorpje. Rechts Bozum, links Wieuwerd. Rechts een plukje schapen, dicht opeen in de kille ochtendnevel, links drie boerderijen en een door kale bomen omkranst torentje zonder kerk – geen idee hoe het daar heet. Rechts Mantgum, links Jorwerd, waar God dan verdwenen mag zijn, maar de laagstaande zon door het grijs prikt en de kerktoren kortstondig in klatergoud hult. Rechts Beers, de fata morgana van de Uniastate die op de grondmist lijkt te drijven, links bochtige sloten en vaarten die hun verleden als vloedgeulen in kwelderland niet kunnen verhullen. 

Rechts Jellum, links Boksum. Rechts hoogbouw opdoemend aan de kim, links in de verte de sipel – de uivormige spits – op de toren van Deinum. Dan hoogspanningslijnen, een autoweg onder het spoor door. Zonneparken, windmolens, kabelhaspels en industrie, de vlijmscherpe cesuur tussen platteland en stad. 

We naderen station Leeuwarden, tevens eindpunt van deze trein. 

Ik ben de laatste die uitstapt. Wanneer ik me omdraai lees ik op het treinstel een naam, in rood op wit: M. VASALIS. Een dichteres. Ik tref het. 

Op de elf tochten die Van Doorn in De Friezen onderneemt – en die hem behalve door Friesland ook tot in Rome en het Duitse Waddengebied voeren – blijkt het station van Leeuwarden een belangrijk knooppunt  Het is de plek waar aan het einde van het boek alle verhaallijnen samenkomen. Alleen de reis naar huis wacht hem dan nog, de M. VASALIS of een van de andere treinen die de schrijver terug naar IJlst brengt. 

Flip van Doorn (1967) is schrijver en journalist.
Voor zijn boek De Friezen maakte hij elf tochten – onder andere per trein – door Friesland en ver daarbuiten, op zoek naar verhalen. 
De Friezen is verkrijgbaar bij de boekhandel.
Flip schrijft verschillende verhalen voor een Trein vol Verhalen.
Meer weten? www.flipvandoorn.nl

Foto: Peter Arno Broer